งานซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า HOBART DeTroit 4-71 400Hz